playlist

Je Te Connais Beau Masque - lyrics

Open the white doors
To the field of thoughts
Where no light dances
Through the 6 panes (white pain)

Sanat muodostuvat ajatusten galleriassa
Tieto on valtaa opettajien holvissa

En skärm av myror som ingen noterar
Ljud fran lador... i luften roterar

Väggen av tunn rök sugs ut
Ensam i en silvervärld
Den sista duvan flögt till slut
Bland snöflingor i vind

Lyrics was added by ada2

Video was added by paja65

Show the track to friends at Facebook


Login

Sign Up

The Dynamic Gallery Of Thoughts

...And Oceanslyrics