Gjfhgjgdhbdgj - lyrics

ggjfhfsfghchmcmhfcmhgcmfhjhfhzxfjxfjgfxhjjxhfmhdghjcghcjhgchjfcjhcvhjchjfxfhjcvhjcfxfhjcjfhjxfcjhfhccjghccccjfchcjfhchjchcfhcvhjcjvhhvj jhvcvhjvhcchfchfjhfcjfchjfchjhcfxjxfjgjfxgxfhjhxffxjhxfjhjfhxxfjhxhjfhjfxjfxhxfxfxhhxfcjdfhdhtdjhdhddhkdfjhdhfdhtdghdfhmdmfhxfhjxmfhxhfmxhxhfmchmchgfmchfmchfmcmhfchcmhchfcfchmdgdhgmhfcjfhchfjxfjhchdjhcjhdcfhcgjhfdfjdhjxfhxfjhjfdhghccfgjhchdjhgcchghcjghcgcjhcjhfhfxfjhhjfxjhvcfxnhxfghgfxjhfjfhjfhffcxfhxzfxfhjxhfxjxfhghxjhfxfhxfhjxjhfjxhfjfxhxhfjjxfhhfxjxhfxfjhjhfxhhffxhhfxxfhjxfzxgfhxfgxfjhfxjfhxxzfdfxffcjhfxxfzjdhffhjxhxfhh

Lyrics was added by bahunka