playlist

Como Poden - lyrics

Como poden per sas culpas
Os omes seer contreitos
Assi poden pella Virgen
Depois seer saos feitos.
Ond'a veo a un ome,
Por pecados que fezera,
Que foi tolleito dos nembros
D'ua door que ouvera
Et durou assi cinc' años
Que moverse non podera:
Assi avia os nembros
Todos do corpo maltreitos.
So wie der Mensch schlecht und schuldig sein kann,
so können seine Taten hernach zum Wohle der Jungfrau sein.

Lyrics was added by Kaarle

Video was added by SuperSonic

Show the track to friends at Facebook


Login

Sign Up

Weckt Die Toten!

In Extremolyrics