playlist karaoke

Princ Kaspian - lyrics

it started out as a feeling
Which then grew into a hope
Which then turned into a quiet thought
Which then turned into a quiet word

And then that word grew louder and louder
Til it was a battle cry

I´ll come back
When you call me
No need to say goodbye

Just because everything´s changing
Doesn´t mean it´s never
Been this way before

All you can do is try to know
Who your friends are
As you head off to the war

Pick a star on the dark horizon
And follow the light

You´ll come back
When it´s over
No need to say good bye

You´ll come back
When it´s over
No need to say good bye..

Now we´re back to the beginning
It´s just a feeling and no one knows yet
But just because they can´t feel it too
Doesn´t mean that you have to forget

Let your memories grow stronger and stronger
Til they´re before your eyes

You´ll come back
When they call you
No need to say good bye

You´ll come back
When they call you
No need to say good bye..
Začalo to jako pocit
Který přerostl v naději
Který se změnil na tichou myšlenku
Která se změnila na tiché slovo

A potom to slovo sílilo a sílilo
Až to byl válečný pokřik

Vrátím se
Když mě zavoláš
Nemusíme se loučit

Jen proto, že se všechno změnilo
Neznamená, že to nikdy
Nebylo takhle ani předtím

Všechno, co můžeš udělat je zkusit vědět
Kdo jsou Tví přátelé
Než se odvrátíš k bitvě

Vyber si hvězdu v horizontu
A sleduj světlo

Vrátíš se
Až to skončí
Nemusíme se loučit

Vrátíš se
Až to skončí
Nemusíme se loučit

Teď jsme zpátky na začátku
Je to jen pocit a nikdo ještě neví
Ale jen proto, že to nemůžou také cítit
Neznamená to, že musíš zapomínat

Nech svoje vzpomínky sílit a sílit
Dokud nebudou před Tvýma očima

Vrátíš se
Až Tě zavolám
Nemusíme se loučit

Vrátíš se
Až Tě zavolám
Nemusíme se loučit

Lyrics was added by misicka355

Video was added by zdenasva

Show the track to friends at Facebook