Guestbook Playlists

Čarodějnice z Amesbury - karaoke text

0:00 / 0:00
Zuzana byla dívka, která žila v Amesbury.S jasnýma očima a řečmi pánům navzdory.Sousedé o ní říkali, že temná kouzla znáa že se lidem vyhýbá a s ďáblem pletky má.Onoho léta náhle mor dobytek zachvátila pověrčivý lid se na pastora obrátil, že znají tu moc nečistou jež krávy zabíjía odkud ta moc vychází, to každý dobře ví.Tak Zuzanu hned před tribunál předvést nechalia když ji vedli městem všichni kolem volali:Už konec je s tvým řáděním, už nám neuškodíš,teď na své cestě poslední, do pekla poletíš.Dosvědčil jeden sedlák, že zná její umění,ďábelským kouzlem prý se v netopýra proměnía v noci nad krajinou létává pod černou oblohou,sedlákům krávy zabíjí, tou mocí čarovnou.Jiný zas na kříž přísahal, že její kouzla zná,v noci se v černou kočku mění dívka líbezná,je třeba jednou provždy ukončit ďábelské řáděnía všichni křičeli jak posedlí, na šibenici s ní.Spektrální důkazy pečlivě byly zváženy,pak z tribunálu povstal starý soudce vážený,je přece v knize psáno nenecháš čarodějnici žíta před ďáblovým učením, budeš se na pozoru mít.Zuzana stála krásná s hlavou hrdě vztyčenou,a její slova zněla klenbou z tichou ozvěnou,pohrdám vámi, neznáte nic nežli samou lež a klam,pro tvrdost vašich srdcí jen, jen pro ni umírám.Tak vzali Zuzanu na kopec pod šibenici,a všude kolem ní se sběhly davy běsnící,a ona stála bezbraná, však z hlavou vztyčenou,zemřela tiše samotná pod letní oblohou.

Rate the karaoke text:

Average rating: 83.3%

Rating saved

Karaoke added by Theresis