Guestbook Playlists

Lord Gordon - karaoke text

0:00 / 0:00
Byl večer, úzkým údolím lord Gordon na koni jel.Den temný byl a na západě zhasínal, když zpět se navracel.Kde se cesta stáčí k pobřeží, tam dívku uviděl stát.Ach pomoz, pane, kůň se zranil ve skalách a nemůže už vstát.Můj otec je Lord z Abersfield a každý v kraji ho zná.Má 600 akrů půdy a tři dcery má, z nich nejstarší jsem já.Má krásná paní, je mi ctí tě pozvat na svůj hrad.Tam dceru Lorda z Abersfield chci uvítat, tam pohostím tě rád.Po celých sedm týdnů tam s dívkou přebýval.A tím víc jejím půvabem byl okouzlen a víc ji miloval.Teď musím odplout, lásko má, na měsíc a na sedm dní.Ty vrať se k svému otci a vše přichystej na náš den svatební.Však celý měsíc uplynul a po něm i sedm dní.Lord Gordon zpět se ke své milé nevracel, on nevracel se k ní.Ten večer bránou hradební černý jezdec na koni jel.Den temný byl a na západě zhasínal, když branou projížděl.„Já z přístavu tryskem přijíždím, koně bodám do slabinLord Gordon se svým korábem se potopil a klesl do hlubin“Když dívka zprávu vyslechla, v tváři bledá, jak její šat.Tak vyšla až na horní ochoz na hradbách a zůstala tam stát.Pak krok a skok a větru hluk její výkřik pohltil.O hroty skal se roztrhal šat svatební a dech se zastavil.

Rate the karaoke text:

Average rating: 100%

Rating saved

Karaoke added by damnedSeal