Guestbook Playlists

Noble Maiden Fair - karaoke text

0:00 / 0:00
A naoidhean bhig, cluinn mo ghuthMise ri d' thaobh, O mhaighdean bhànAr rìbhinn òg, fàs a's faicDo thìr, dìleas féinA ghrian a's a ghealach, stiùir sinnGu uair ar cliù 's ar glòirNaoidhean bhig, ar rìbhinn ògMaighdean uasal bhànA naoidhean bhig, cluinn mo ghuthMise ri d' thaobh, O mhaighdean bhànAr rìbhinn òg, fàs a's faicDo thìr, dìleas féinA ghrian a's a ghealach, stiùir sinnGu uair ar cliù 's ar glòirNaoidhean bhig, ar rìbhinn ògMaighdean uasal bhàn

Rate the karaoke text:

Rating saved

Karaoke added by Scarletty