Playlists Guestbook

Mezi horami - karaoke text

0:00 / 0:00
Mezi horami,lipka zelená.Mezi horami,lipka zelená,zabili Janka, Janíčka, Jankamiesto jeleňazabili Janka, Janíčka, Jankamiesto jeleňa.Keď ho zabili,zamordovali.Keď ho zabili,zamordovali,na jeho hrobě, na jeho hroběkříž postavilina jeho hrobě, na jeho hroběkříž postavili.Ej křížu křížu,ukřižovaný.Ej křížu křížu,ukřižovaný,zde leží Janík, Janíček, Janíkzamordovanýzde leží Janík, Janíček, Janíkzamordovaný.Tu šla Anička,plakat Janíčka.Tu šla Anička,plakat Janíčka,hned na hrob padla a viac nevstaladobrá Aničkahned na hrob padla a viac nevstaladobrá Anička..

Rate the karaoke text:

Average rating: 61.1%

Rating saved

Karaoke added by Lafayettee