Playlists Guestbook

Subota Bez Tebe - karaoke text

0:00 / 0:00
I došao je dan,ko i uvijek jedva dočekan.Imam dobar plansatima se za to pripremam. Izlazim vanpriznaj da si malo ljubomoran.Al danas stvarno briga me,ovo je dan za mene. Subota bez tebene zovi me do sutra,nisam dostupna. Subota bez tebeja plesat ću do jutra,sutra bit ću mamurna. Od nedjelje do petkaja želim da smo skupa,da smo zajednoal subotom na tebe,zaboravim totalno.Subota bez tebene zovi me do sutra,nisam dostupna. Subota bez tebeja plesat ću do jutra,sutra bit ću mamurna. Od nedjelje do petkaja želim da smo skupa,da smo zajednoal subotom na tebe,zaboravim totalno. Milom ili silomistjerat ću vodu na svoj mlin.Ne letim sa jednim krilom,to ne znači da te ne volim. Dug je tjedan iza,već me hvata kriza cijeli dan.Hvala što si obziran,al noćas spavaš sam. Subota bez tebene zovi me do sutra,nisam dostupna. Subota bez tebeja plesat ću do jutra,sutra bit ću mamurna. Od nedjelje do petkaja želim da smo skupa,da smo zajednoal subotom na tebe,zaboravim totalno.Subota bez tebene zovi me do sutra,nisam dostupna. Subota bez tebeja plesat ću do jutra,sutra bit ću mamurna. Od nedjelje do petkaja želim da smo skupa,da smo zajednoal subotom na tebe,zaboravim totalno.Subota bez tebene zovi me do sutra,nisam dostupna. Subota bez tebeja plesat ću do jutra,sutra bit ću mamurna. Od nedjelje do petkaja želim da smo skupa,da smo zajednoal subotom na tebe,zaboravim totalno. Subota bez tebe

Rate the karaoke text:

Average rating: 100%

Rating saved

Karaoke added by meteos