Playlists Guestbook

Miramimania - karaoke text

0:00 / 0:00
Chuyu bit , Tse miy svitEyforiya !Nevahomistʹ - Tse moya metaYak mahnit tseyu politPolimetriya ...Vse OK! Tse moya chastota !Vidpravlyayu pozivniMy z toboyu na holovniy̆Ty davay̆ lovy po vsiy̆ zemlyLovy syhnaliz moï ...MiramimaniyaMa -ma- maniyaTse vibratsiyaRadiatsiyaMiramimaniyaMa -ma- maniyaProvokatsiyaYak sensatsiya !Stop -kontrolʹ , miy parolBiometriyaViznachayesh ty moye Im'yaIz dolonʹ miy vohonmoya StykhiyaTse enerhiya tvoho zhyttya!Vidpravlyayu pozivniMy z toboyu na holovniy̆Ty davay̆ lovy po vsiy̆ zemlyLovy syhnaliz moï ...MiramimaniyaMa -ma- maniyaTse vibratsiyaRadiatsiyaMiramimaniyaMa -ma- maniyaProvokatsiyaYak sensatsiya !Miramimaniyama ma maniyatse vibratsiyaradiatsiyamiramimaniyama ma maniyaprovokatsiyayak sensatsiya !

Rate the karaoke text:

Rating saved

Karaoke added by anushinka