Guestbook Playlists

Voda čo ma drží nad vodou (1999) - karaoke text

0:00 / 0:00
Keby bolo niečočo sa ti dá zniesťokrem neba nado mnoua miliónov hviezdtak by som to zniesolvždy znova a ,rádk tvojim nohám dobré veciako vodopád.keby som mal kráčaťsám a zranenýšiel by som až tamkdetvoja duša prameníkeby som ten prameňnašiel náhodoubola by to vodačo ma drží nad vodoumôžeš zabudnúťstačí kým tu siiba ďalej buďnič viac nemusíšchcem sa z teba napiťšaty odhoď preččo má byť sa stanetak cez moje dlaneako čistý prameň tečak ťa ešte trápismútok z rozchodovono sa to podá,ty si predsa vodačo ma drží nad vodou.keby bolo niečočo sa ti dá zniesťokrem neba nado mnoua miliónov hviezdtak by som to zniesolvždy znova a rádk tvojim nohám dobré veciako vodopád

Rate the karaoke text:

Rating saved

Karaoke added by DevilDan