Playlists Guestbook

Jašče adzin špital (Яшчэ адзін шпіталь) - lyrics

playlist Playlist

Show song Facebook

Stamiŭsia być tvajoj pałovaj
Bo my adnoje
Ale nikoli nie dazvolim
Sabie takoje
Raspranuła vieny, sol stynie na rukach,
Biezna bieznadziejnych stolki nas
Jašče adzin špital
Ja adpłaču za ŭsio, što była nie sa mnoj
Usio, što była nie sa mnoj
Usio, što była nie sa mnoj
Usio, što była nie sa mnoj
Stamiŭsia błytać ŭsio žyvoje
I niežyvoje
Kali narešcie zastajusia
Samim saboju
Raspranuła vieny, sol stynie na rukach,
Biezna bieznadziejnych stolki nas
Jašče adzin špital
Ja adpłaču za ŭsio, što była nie sa mnoj
Usio, što była nie sa mnoj
Usio, što była nie sa mnoj
Usio, što była nie sa mnoj
Usie, što była nie sa mnoj
Nie sa mnoj
Usio, što była nie sa mnoj
Nie sa mnoj
Usio, što była nie sa mnoj
Nie sa mnoj
Usio, što była nie sa mnoj
Nie sa mnoj
Стаміўся быць тваёй паловай
Бо мы адное
Але ніколі не дазволім
Сабе такое
Распранула вены, соль стыне на руках,
Безна безнадзейных столькі нас
Яшчэ адзін шпіталь
Я адплачу за ўсё, што была не са мной
Усё, што была не са мной
Усё, што была не са мной
Усё, што была не са мной
Стаміўся блытаць ўсё жывое
І нежывое
Калі нарэшце застаюся
Самім сабою
Распранула вены, соль стыне на руках,
Безна безнадзейных столькі нас
Яшчэ адзін шпіталь
Я адплачу за ўсё, што была не са мной
Усё, што была не са мной
Усё, што была не са мной
Усё, што была не са мной
Усе, што была не са мной
Не са мной
Усё, што была не са мной
Не са мной
Усё, што была не са мной
Не са мной
Усё, што была не са мной
Не са мной

Lyrics was added by sa975

Video was added by sa975


Płastyka (Пластыка)