Playlists Guestbook
playlist Playlist

Show song Facebook

Raskažy pra siabie
Što ty možaš mnie dazvolić
Što ty možaš mnie dazvolić
Usio bližej i bližej
Heta nie pieraadoleć
Heta nie pieraadoleć
My adnoj kryvi
Ciemra, heta ja
Klikaju, a ty
Čuješ i laciš
Prabityja naskroź
Apošnim listapadam
My budziem z taboj padać
My budziem z taboj
Prabityja naskroź
Učora ja bačyŭ jak
Nas z taboj spaliła vosień
Nas z taboju nas z taboju
Na ziamli ŭsio nie tak
Naša nieba pad ziamloju
Naša nieba pad ziamloju
Раскажы пра сябе
Што ты можаш мне дазволіць
Што ты можаш мне дазволіць
Усё бліжэй і бліжэй
Гэта не пераадолець
Гэта не пераадолець
Мы адной крыві
Цемра, гэта я
Клікаю, а ты
Чуеш і ляціш
Прабітыя наскрозь
Апошнім лістападам
Мы будзем з табой падаць
Мы будзем з табой
Прабітыя наскрозь
Учора я бачыў як
Нас з табой спаліла восень
Нас з табою нас з табою
На зямлі ўсё не так
Наша неба пад зямлёю
Наша неба пад зямлёю

Lyrics was added by sa975

Video was added by sa975


Reaĺnaść i sny (Рэальнасьць і сны)