Guestbook Playlists

Card Players = קלפים על המרפסת - lyrics

playlist Playlist
כל שישי בערב
בדירה שונה
חבורה נפגשת
כבר עשרים שנה
דב בא עם רגינה
רות עם מרדכי
מוישה עם שושנה
חיה עם שבתאי
כל אישה נושאת צלחת
או מגש כיבוד
הגברים יושבים ביחד
הנשים לחוד
בימים חמים יוצאים
אל המרפסת הקטנה
משחקים קלפים בינתיים
גם שומרים על המדינה
זה מתחיל מאוד בשקט
לא אומרים מילה
מחלקים קלפים כמו בטקס
בן אלפי שנה
מישהו מתחיל לשיר
וכולם מזמזמים
שיר ישן על אהבה
או זמר פועלים
לפעמים שרים עברית
כל אחד זוכר
רק מילה או רק משפט
או רק פזמון חוזר
בימים חמים יוצאים...
ליצחק חולשה קבועה
כשיש לו קלף מוצלח
הוא שורק בהנאה
קאן קאן של אופנבך
צוחקים הרבה ביחד
כל אחד חסר לו כבר
כיס מרה, כבד או טחול,
העיקר הראש נשאר
הבריאות נושא קבוע
לחץ דם, סוכר, חלבון,
מודדים בכל שבוע
כבר קשה לישון
בימים חמים יוצאים...
מפסיקים, אוכלים ביחד
יש עוגת גבינה
מחמאות על טיב האוכל
מתכונים להחלפה
השעות חולפות בנחת
ולפתע מאוחר
דב נרדם על הצלחת
כבר נוחר בקול מוכר
אין מפסיד אין מנצח
מתחלקים במטבעות
כבר עבר לו עוד שבוע
שוב ניצחו כמה שעות
בימים חמים יוצאים...
מצביעים תמיד ביחד
ובקלפי הנכון
מדברים עברית צולעת
עוד סובלים בחום
הילדים הצברים
כבר לבשו פשטו מדים
זה לומד וזה עזב
מחפש אי שם זהב
והם יושבים על המרפסת
ושומרים על המדינה
אוהבים אותה בשקט
בלי לומר מילה.
בימים חמים יוצאים...

Lyrics was added by Richenza

Video was added by Richenza


Appearance בהופעה

Chava Alberstein lyrics