Playlists Guestbook

Within But Not Before - lyrics

playlist Playlist
The morning was quiet, the air was still
The horizon breaks to the sound of a kill
Dropping the bombs, making sure we were dead
They were filling a void, controlling our head
Ráno bylo tiché, vzduch byl čistý.
Horizont lámal zvuk zabíjení.
Dopadání bomb ujišťovalo, že jsme mrtví.
Naplňovali prázdnotu, kontrolovali naše hlavy.
There’s no commitment to your blind nation
As you so quickly, destroy our creation
Není tu žádná oddanost vašemu slepému národu.
Když tak rychle ničíte naše stvoření.
Standing so tall, you felt so proud
Tears are descending and you’re crying out loud
Stojíte tak vysocí, cítíte se pyšně.
Slzy padají a vy pláčete nahlas.
So much confusion, dealing with inside
The feelings that I hate, the feelings that I hide
We are pulling our lives into reverse
Tearing our lies, we are casting a curse
Tolik zmatku, uvnitř šíříte.
Pocity, které nenávidím, pocity, které schovávám.
Měníte nám životy
Trháte naše lži, vrháte na nás kletby.

Lyrics was added by Moonlight

Translate was added by Moonlight


Fallen & Forgotten