Guestbook Playlists

A3mel Eih - lyrics

playlist Playlist
a3mel eeeh
fi ely ana 7abeeto
wely el alb e7'taro
wely ma3ah
men youm ma la2eeto
ganet alby we naro
2x
wallah wady 7al el donia
wallah ben7eb fi sanya
wely ben7ebo ya alby
ro7na mek edeeh
wala be2deeh
wala kan be2edaya
el 7ob we ashwa2o
lama 3eneeh
nadahet le 3enaya
alby we 2albo etla2o
2x
wallah wady 7al el donia
wallah ben7eb fi sanya
wely ben7ebo ya alby
ro7na mek edeeh
ady el shooo2
wady ely garaly
men el 7ob we ayamo
ana 7abeet
we sehert layaly
ana sada2t kalamo
3x
wallah wady 7al el donia
wallah ben7eb fi sanya
wely ben7ebo ya alby
ro7na mek edeeh

Lyrics was added by Safa202


Tamally Maak

Amr Diab lyrics