Guestbook Playlists

We Neesh - lyrics

playlist Playlist
Taala neyesh habibi yomein
Negaded tani ehsasna behob gedid
Kan lesa metaableen
We seeb elwaqt elwaqt yesreqna ldunia baaed
Wa neyesh ana wenta hala men eli felhikayat
Welumor yeragaana beina eli magash
Khaleena neyesh yomein
We neyesh ana wenta hala men eli fi elhikayat
Welumor yergaa beina eli magash khaleena neyesh yomein
Nefakar baadhena bayam
We dhaker helwa eshnaha ana wenta
We ghano hob ahhhh ya salam
Betusef halna lama eldunia tebeedna
Wa neyesh ana wenta hala men eli felhikayat
Welumor yeragaana beina eli magash
Khaleena neyesh yomein

Lyrics was added by Safa202

Video was added by Safa202


Shoft El Ayam

Amr Diab lyrics