Guestbook Playlists

Suicide Society - lyrics

playlist Playlist
Welcome to the dark side, the human race
Crumbling before us, ending in disgrace
Politicians, corporations, a slap on the wrist
Spewing toxic chemicals, now mother earth is pissed
Vítejte v temné straně, lidská rasa
Drolící se před námi, končící v potupě
Politici, společnosti, bouchnutí přes zápěstí
Vyplivávaji jedovaté chemikálie, matka země je teď nasraná
What have we done, it's only just begun
This suicide society is getting out of hand
We'll never learn until we burn
A suicide society, we're all just mad
Co jsme to udělali, teprve to začalo
Tato sebevražedná společnost se vymyká z ruky
Nikdy se nepoučíme, dokud se nespálíme
Sebevražedná společnost, všichni jsme prostě šílení
Give me everything I want, never satisfied
Extreme religion, hellbent on genocide
Pesticide, open wide, poisoning the well
Radiation, medication, we're all just going to hell
Dejte mi všechno, co chci, nikdy nejsem uspokojen
Extrémní nábožemství, pekelný zvon a genocida
Pesticid, otevřený dokořán, jedovatí studnu
Radiace, léky, všichni prostě jdeme do pekla
No respect for what we're given
Humanity just wasting away
Žádný respekt pro to, co jsme dostali
Lidstvo jenom plýtvá
Take the blame, fell the shame
Play your games, down in flames
Přijměte vinu, pociťujte stud
Hrajete své hry v plamenech
We're running out of time but we can't wait any longer Čas nám dochází, ale nemůžeme už čekat ani trochu déle

Lyrics was added by roman59

Video was added by roman59

Translate was added by TesSmile


Suicide Society

Annihilator lyrics