Guestbook Playlists
playlist Playlist karaoke Karaoke
Byl večer, úzkým údolím lord Gordon na koni jel.
Den temný byl a na západě zhasínal, když zpět se navracel.
Kde se cesta stáčí k pobřeží, tam dívku uviděl stát.
Ach pomoz, pane, kůň se zranil ve skalách a nemůže už vstát.
Můj otec je Lord z Abersfield a každý v kraji ho zná.
Má 600 akrů půdy a tři dcery má, z nich nejstarší jsem já.
Má krásná paní, je mi ctí tě pozvat na svůj hrad.
Tam dceru Lorda z Abersfield chci uvítat, tam pohostím tě rád.
Po celých sedm týdnů tam s dívkou přebýval.
A tím víc jejím půvabem byl okouzlen a víc ji miloval.
Teď musím odplout, lásko má, na měsíc a na sedm dní.
Ty vrať se k svému otci a vše přichystej na náš den svatební.
Však celý měsíc uplynul a po něm i sedm dní.
Lord Gordon zpět se ke své milé nevracel, on nevracel se k ní.
Ten večer bránou hradební černý jezdec na koni jel.
Den temný byl a na západě zhasínal, když branou projížděl.
„Já z přístavu tryskem přijíždím, koně bodám do slabin
Lord Gordon se svým korábem se potopil a klesl do hlubin“
Když dívka zprávu vyslechla, v tváři bledá, jak její šat.
Tak vyšla až na horní ochoz na hradbách a zůstala tam stát.
Pak krok a skok a větru hluk její výkřik pohltil.
O hroty skal se roztrhal šat svatební a dech se zastavil.

Lyrics was added by Kfugi

Lyrics was corrected by Bajonela

Video was added by DevilDan


Království keltů

Asonance lyrics