Guestbook Playlists
playlist Playlist
Ve městě Banbridge mladý Vilém žil
V rodině sedláře se narodil
A že už od mládí šikovný byl
U táty sedlářem se vyučil
V dvaceti krásnou Markétku si vzal
Víc než svůj život on ji miloval
A chtěl jí bohatství a přepych dát
Proto se loupežníkem musel stát
A tak se Vilém loupežníkem stal
Královskou cestu v lese přepadal
Tam Lorda Goldinga on oloupil
A šaty pro Markétku nakoupil
Však chudým lidem nikdy neškodil
Na stezky obchodníků nechodil
Bohatým baronům a lordům bral
Se zlatem za Markétkou pospíchal
Ačkoliv žádného z nich nezabil
Brzy se v celém kraji proslavil
Starosta z Banbridge pomstu přísahal
Na jeho hlavu tisíc liber dal
Aby svou Markétku víc pobavil
Tak se s ní do divadla vypravil
Že ji ta veselá hra potěší
To ale nebyl nápad nejlepší
Lord Golding poblíž své muže měl
Viléma před divadlem uviděl
A tak ho na náměstí chytili
A do žaláře v poutech vsadili
Už pro Viléma zazněl rozsudek,
Markétko, nemysli teď na smutek
Už na náměstí šibenice ční
Tam bude viset, až se rozední

Lyrics was added by Kfugi

Video was added by vevivo95


Království keltů

Asonance lyrics