Guestbook Playlists
playlist Playlist
Jak chladný vítr přináší déšť
Něhou v kapkách svých mi zní
Svou lásku jedinou měla jsem jen
Dnes právě rok a den pod zemí spí
Já šla jsem kvítí na hrob mu dát
Svou píseň déšť mi hrál
A v slzách nad ním jsem zůstala stát
Až noc přišla a den se vzdal
A bledý měsíc když prosvitl tmou
Milý můj se přišel mě ptát
Proč lásko celou noc pláčeš nade mnou
Proč jen nechceš můj spánek mi přát?
Ach, milý můj, proč mám skrývat pláč
Ty jsi všechno, co na světě mám
Vždyť ve tvém náručí toužím zas být
Řekni lásko, co dělat teď mám
Má náruč chladnější je než jíl
Jak černá hlína je ostrý můj dech
A jestli polibek toužíš mi dát
Chlad a smrt jenom najdeš na rtech
Ach, milý můj, kdy se setkáme zas
Kdy se vrátíš, můj vyvolený?
Až listí, co podzim teď ze stromů svál
Vrátí se zpátky na strom zelený

Lyrics was added by glasspiano

Lyrics was corrected by Natasha32


Čarodějnice z Amesbury

Asonance lyrics