Guestbook Playlists

Přístavní ulička - lyrics

playlist Playlist
Já v přístavu chodila tou úzkou uličkou
Na tebe jsem čekala, a bloudila tmou
Až zasvitla mi z dálky bílá plachta, nic víc
Já rozběhla se k moři tvému náručí vstříc
Stůj, chvíli stůj, snad smíš, lásko má
Stůj, chvíli stůj, snad smíš, lásko má
Jen chvíli, než vítr zas jiný směr ti dá
Vždyť barvu očí tvých moře v dálce teď má
Tu noc jsem byla šťastná, když vedle mne jsi spal
Když do mých vlhkých dlaní jsi lásku svou dal
Přinesl's mi prstýnek ze svých dlouhých cest
Zářil světlem noci jak tisíce hvězd
Stůj, chvíli stůj, snad smíš, lásko má
Stůj, chvíli stůj, snad smíš, lásko má
Jen chvíli, než vítr zas jiný směr ti dá
Vždyť barvu očí tvých moře v dálce teď má
Hned ráno jsem ti řekla, za ženu si mě vem
Já chci být jenom tvá, ty však řekl jsi jen:
"Má loď už čeká, a na ní musím jít,
moře je mou láskou a jinou nesmím mít."
Stůj, chvíli stůj, snad smíš, lásko má
Stůj, chvíli stůj, snad smíš, lásko má
Jen chvíli, než vítr zas jiný směr ti dá
Vždyť barvu očí tvých moře v dálce teď má
Teď chvíli, jen chvíli, a víc tě nespatřím
Odcházíš zas na loď, a já nic nezměním
Jen v dálce křik racků zas vlny překrývá
A nad obzorem slunce z dlaní mých ubývá
Stůj, chvíli stůj, snad smíš, lásko má
Stůj, chvíli stůj, snad smíš, lásko má
Jen chvíli, než vítr zas jiný směr ti dá
Vždyť barvu očí tvých moře v dálce teď má

Lyrics was added by glasspiano

Lyrics was corrected by Natasha32

Video was added by Theresis


Čarodějnice z Amesbury

Asonance lyrics