Playlists Guestbook
playlist Playlist
Paarararara rarara.
Dore demo onaji da yo.
Minna soo yuu keredo
Nanka chotto chigau yo ne.
Yappa chotto chigau ka na.
[ Chigau. Chigau. ] Te nani yo?
[ Chigau. Chigau. ] Te iwarete mo.
[ Chigau. Chigau. ] Shiran te.
Nanka chotto chigau.
[ Yabai. ] Ki-ni-natchatte doo shiyoo?
Ki-ni-natchatte doo shiyoo?
Are dotchi? Kore dotchi?
Paarira paarira ruu.
[ Yabai. ] Ki-ni-natchatte doo shiyoo?
Ki-ni-natchatte doo shiyoo?
Are dotchi? Kore dotchi?
Paarira paarira paarirarira.
[ Pippo pappo pippo pappo pii.
Pippo pappo pippo pappo pii.
Pippo pappo pippo pappo pii.
Pippo pappo pippo pappo pii. ]
Dore demo onaji da yo.
Minna soo yuu keredo
nanka chotto chigau yo ne.
Yappa chotto chigau desho.
[ Chigau. Chigau. ] Te nani yo?
[ Chigau. Chigau. ] Te iwarete mo.
[ Chigau. Chigau. ] Chigau.
[ Chigau. Chigau. ] Chigau no da.
Nanka chotto yappa chotto chigau.
[ Yabai. ] Ki-ni-natchatte doo shiyoo?
Ki-ni-natchatte doo shiyoo?
Are dotchi? Kore dotchi?
Paarira paarira ruu.
[ Yabai. ] Ki-ni-natchatte doo shiyoo?
Ki-ni-natchatte doo shiyoo?
Are dotchi? Kore dotchi?
Paarira paarira paarirarira.
Chigau wa.
Are wa chigau. Kore mo chigau.
Dore mo chigau. Kore mo chigau.
Are mo chigau. Kore mo chigau.
Kanari chigau. Kanari chigau.
Are wa chigau. Kore mo chigau.
Dore ga chigau. Kore ga chigau.
Are mo chigau. Kore mo chigau.
Aa zenbu zenbu chigau.
[ Yabai. ] Ki-ni-natchatta. Doo shiyoo?
Ki-ni-natchatta. Doo shiyoo?
Are dotchi? Kore dotchi?
Paarira paarira ruu.
[ Yabai. ] Ki-ni-suru na-tte ii desho.
Ki-ni-suru na-tte ii desho.
Are dotchi? Kore dotchi?
Paarira paarira ruu.
[ Demone ] Chigau. Chigau.
[ Demone ] Chigau. Chigau.
[ Demone ] Chigau.
Chigai sugite komaru.
Paarira paarira paarirarira.
[ Pippo pappo pippo pappo pii.
Pippo pappo pippo pappo pii.
Pippo pappo pippo pappo pii.
Pippo pappo pippo pappo pii. ]

Lyrics was added by MiraMetal


Metal Resistance

Babymetal lyrics