Guestbook Playlists
Ty, który lasy ogarnąłeś piorunów płaszczem
Ty, który wichrem karmisz dzieci swe
Wzbudziłeś morze nienawiści w ich umysłach
Jak Bałtyk brzegi swe, Ty otuliłeś święte gaje
Stare dęby pochyliły grzbiety swe w pokłonach
Piorunowy, święty ogień kończy taniec
Pląsy milkną, strzygi chylą łby ku niebu
Czekające nagie Wilki
Słodycz Twą i ciepło czuję coraz bliżej
Tyś łonem matki mej i siłą
Ziemią, lasem, polem, łąką, gajem...
Esencją życia, magią, która żyje
Ciemnością zwą Cię ci, dla którychś wrogiem
Zbłąkaną owcą, wężem, śmiercią w trwodze
Ramiona mężnych wojów pną Twój posąg wzwyż
Tyś nie herezją, ale prawdą plunął w krzyż!
Stare dęby pochyliły grzbiety swe w pokłonach
Piorunowy, święty ogień kończy taniec
Pląsy milkną, strzygi chylą łby ku niebu
Czekające nagie Wilcy
Grom niech będzie Twym zwiastunem
Brzaskiem imperium w chwale czekanego
Dzwonem w pogańskie serca bitym
Ołtarzem prawdy, dumą oraz krwią okrytym
Niech Grom zapowie Twe nadejście
Godzinę zemsty, boskiej rozpaczy
Nadejdą nowe, potężne czasy
O sile Twej szumią pomorskie lasy
Majestatycznie...
Stare dęby pochyliły grzbiety swe w pokłonach
Piorunowy, święty ogień kończy taniec
Pląsy milkną, strzygi chylą łby ku niebu
Czekające nagie Wilki

Lyrics was added by Raduwa

Lyrics was corrected by zanzara

Video was added by DevilDan


Chaotica - The Essence Of The Underworld

Behemoth lyrics