Playlists Guestbook

Never Say Never ft. Jaden Smith - lyrics

playlist Playlist karaoke Karaoke
Never say never
Yeah Yeah
Never ever ever ever ohh
Nikdy neříkej nikdy
Yeah Yeah
Nikdy nikdy nikdy ohh
Podívej,nikdy jsem si nemyslel, že bych mohl projít ohněm.
Nikdy jsem si nemyslel, že bych se mohl spálit
Nikdy jsem neměl sílu, dotáhnout to výš
Dokud jsem nedosáhl bodu, odkud není návratu.
See I never thought that I could walk through fire.
I never thought that I could take the burn.
I never had the strength to take it higher,
Until I reached the point of no return.
A prostě není cesty zpět,
Když je vaše srdce pod útokem,
Dám do toho všechno, co mám,
Je to můj osud.
And there's just no turning back,
When your hearts under attack,
Gonna give everything I have,
It's my destiny.
Nikdy neříkej nikdy! (Budu bojovat)
Budu bojovat až navěky! (Naprav to)
Kdykoliv mě srazíš,
nezůstanu na zemi.
Zvedni se,
Zvedni se,
Zvedni se,
Zvedni se, se, se, se.
A nikdy neříkej nikdy.
I will never say never! (I will fight)
I will fight till forever! (make it right)
Whenever you knock me down,
I will not stay on the ground.
Pick it up,
Pick it up,
Pick it up,
Pick it up up up,
And never say never.
Ni-Nikdy neříkej nikdy
Ni-Nikdy neříkej nikdy
Ni-Nikdy neříkej nikdy
Ni-Nikdy neříkej nikdy. Nikdy to neříkej
Ne-Never say never
Ne-Never say never
Ne-Never say never
Never say it never never say it
Nikdy jsem si nemyslel, že bych mohl cítit tu moc
Nikdy jsem si nemyslel, že bych se mohl cítit tak volný.
Jsem dost silný, abych vylezl na nejvyšší věž.
A jsem dost rychlý na běh po moři.Ohh
I never thought I could feel this power.
I never thought that I could feel this free.
I'm strong enough to climb the highest tower.
And I'm fast enough to run across the sea. Ohh
A prostě není cesty zpět,
Když je vaše srdce pod útokem,
Dám do toho všechno, co mám,
Protože to je můj osud.
And there's just no turning back,
When your hearts under attack,
Gonna give everything I have,
Cause this is my destiny.
Nikdy neříkej nikdy! (Budu bojovat) (nikdy neříkej nikdy)
Budu bojovat až navěky! (Naprav to)
Kdykoliv mě srazíš,
nezůstanu na zemi.
Zvedni se,
Zvedni se,
Zvedni se,
Zvedni se, se, se, se.
A nikdy neříkej nikdy.
I will never say never! (I will fight)(never say never)
I will fight till forever! (make it right)
Whenever you knock me down,
I will not stay on the ground.
Pick it up,
Pick it up,
Pick it up,
Pick it up up up,
And never say never.
Je to tady!
Hádej, kdo?
JSmith a JB!
Mám tě malý bráško.
Zvládnu ho.
Já zvládnu ho.
Here we go!
Guess who?
JSmith and JB!
I gotcha lil bro.
I can handle him.
Hold up, I
I can handle him.
Sice je větší než já,
vyšší než já.
Sice je starší než já,
a silnější než já.
A jeho paže jsou trochu delší než ty moje.
Jenže on není v písničce s JB!
Now he's bigger than me,
Taller than me.
And he's older than me,
And stronger than me.
And his arms a little bit longer than me.
But he ain't on a JB song with me!
Pokusím se je zchladit,
jim ale bude pomáhat nadšení
To není žádná slovní hříčka, pouze zvýšená síla vůle
I be trying a chill
They be trying to side with the thrill.
No pun intended, was raised by the power of will.
Jako třeba Luke se silou, když přijde na věc.
Stejně jako Cobe se čtyrkou, ledová voda s krví. (Pojďme)
Like Luke with the force, when push comes to shove.
Like Cobe with the 4th, ice water with blood. (let's go)
Musím být nejlepší, a ano
Jsme zákeřní.
Stejně jako David a Goliáš,
Přemohl jsem obra.
Takže teď mám svět ve svých rukách,
Narodil jsem se ze dvou hvězd
Měsíc je tam, kde jsem přistál.
I gotta be the best, and yes
We're the flyest.
Like David and Goliath,
I conquered the giant.
So now I got the world in my hand,
I was born from two stars
So the moon's where I land.
Nikdy neříkej nikdy! (Budu bojovat)
(Nikdy neříkej nikdy Nikdy to neříkej!)
Budu bojovat až navěky! (Naprav to)
Kdykoliv mě srazíš,
nezůstanu na zemi.
Zvedni se,
Zvedni se,
Zvedni se,
Zvedni se, se, se, se.
A nikdy neříkej nikdy.
I will never say never! (I will fight)
(never say it never never say it)
I will fight till forever! (make it right)
Whenever you knock me down,
I will not stay on the ground.
Pick it up,
Pick it up,
Pick it up,
Pick it up up up,
And never say never.
Nikdy neříkej nikdy! (Budu bojovat)
(Nikdy neříkej nikdy Nikdy to neříkej!)
Budu bojovat až navěky! (Naprav to)
Kdykoliv mě srazíš,
nezůstanu na zemi.
Zvedni se,
Zvedni se,
Zvedni se,
Zvedni se, se, se, se.
A nikdy neříkej nikdy.
I will never say never! (I will fight)
(never say it never never say it)
I will fight till forever! (make it right)
Whenever you knock me down,
I will not stay on the ground.
Pick it up,
Pick it up,
Pick it up,
Pick it up up up,
And never say never.
Ni-Nikdy neříkej nikdy
(Nikdy to neříkej)
Ni-Nikdy neříkej nikdy
(Nikdy to neříkej)
Ni-Nikdy neříkej nikdy
(Nikdy to neříkej)
A nikdy neříkej nikdy
Ni-Nikdy neříkej nikdy
(Nikdy to neříkej)
Ni-Nikdy neříkej nikdy
(Nikdy neříkej, že)
Ni-Nikdy neříkej nikdy
Ne-Never say never
(never say it)
Ne-Never say never
(never say it)
Ne-Never say never
(never say it)
And never say never
Ne-Never say never
(never say it)
Ne-Never say never
(never say it)
Ne-Never say never
A nikdy neříkej nikdy, nikdy, nikdy ...
And never say never, never, never...

Lyrics was added by Girl975

Lyrics was corrected by mara_lukasik

Videos were added by JanuShQa, musika

Translate was added by moron

Lyrics was corrected by Dopis


Never Say Never: The Remixes