Guestbook Playlists
playlist Playlist
Mój ojciec - Makumba - być królem wioski
Jak mieszkać w Afryka, przyjechać do Polski
Żeby studiować w waszym pięknym kraju
Skinheadzi mi tu jednak żyć nie dają
Ja uczyć się ciężko waszego języka
I dostać raz w zęby, gdy iść po ulicach
Polacy risiści - każdy to powie
I nikt tu nie lubić czarny człowiek
Makumba, Makumba, Makumba ska
Polska - Afryka Afryka - Polska
Makumba, Makumba, Makumba ska
Ja chcieć uciekać, szykować do drogi
Lecz poznać dziewczyna, co ma piękne nogi
Ja pałać uczuciem i pałać szalenie
I tak się Makumba zakochać w Helenie
My szybko wziąć ślub i mieć dużo dzieci
Rodzice z Afraky przysyłać prezenty
Ja ciągle studiować i uczyć do rana
Hela cieszyć się z naszego mieszkania
Makumba, Makumba, Makumba ska
Polska - Afryka Afryka - Polska
Makumba, Makumba, Makumba ska
Ja duż pracować i wiele potrafić
Polska teściowa się o mnie martwić
Ona ciągle modlić się do Boga:
Boż jedyny, Makumbę zachowaj''
Ja kończyć studia i robić kariera
My mieć samochód i bulteriera
Ja mieszkać tu długo i nie wiedzieć czemu
Nie chcą mnie przyjąć do KPN-u
Makumba, Makumba, Makumba ska
Polska - Afryka Afryka - Polska
Makumba, Makumba, Makumba ska
Polska - Afryka Afryka Polska
Makumba, Makumba, ło le, le, le
Makumba, Makumba, ło le, le, le
Makumba, Makumba, ło le, le, le
Makumba, Makumba, ło le, le, le
Makumba, Makumba, Makumba ska
Polska - Afryka Afryka - Polska
Makumba, Makumba, Makumba ska

Lyrics was added by Dano69


Big Cyc wiecznie żywy

Big Cyc lyrics