Guestbook Playlists
playlist Playlist
Det finnes ingen ende
Håpet renner fra ditt åpne sår
Kristendommens verger
Ingen konsekvenser får
Forstyrrende tanker vekker ingen spørsmål
Illusjonen av en redningsmann
Dreper sannhet, fordømmer ignorante
Svekkelsen av folket, ingen dom følger nå
Hatet makter alt som kommer
Godhet er en illusjon
Den som driver andres tanker
Skaper frykt i evig søvn
Mørket stiger era underjordiske kanaler
Lyser falskt og bringer fordømmelse
Med bukket mot lyset
Blender fornuften til maktesløst ondskap
Vi som vet, vi vet det godt
Den døde kropp, den råtner bort
Steinen viser hva du kaltes
Steinen viser ikke mer
Jordens blomstring vokser kraftig
Kjøtt er gjødsel, sjelen forsvinner
Mørket er kommet, svart som natten
Tomrom forsvinner, til den finner fler
Lysten skal følges, lysten skal høres
Det indre instinkt, alt annet skai dø

Lyrics was added by trasher

Video was added by DevilDan


Blood Red Throne

Blood Red Throne lyrics