Guestbook Playlists
Ole Paus:
1. Nærmere deg, min Gud, nærmere deg,
om det et kors enn er som løfter meg.
Synes meg veien trang, er det dog all min sang:
Nærmere deg min Gud, nærmere deg.
2. Vandrer jeg viden om, solen går ned,
mørkt blir det, kun en sten å hvile ved.
I mine drømmer jeg finner til deg dog vei,
nærmere deg min Gud, nærmere deg.
3. Stigen jeg skuer reist mot himlen opp.
Englene ferdes der til høyest’ topp.
Nåde er all din vei, oppad den fører meg,
nærmere deg min Gud, nærmere deg.
4. Derfor med våkent sinn fullt av din pris
bygger et Betel jeg på Jakobs vis.
I mine sorger jeg ønsker meg nær til deg,
nærmere deg min Gud, nærmere deg.
5. Høyt over stjerners hær stiger min sjel.
Herre, du evig er min lodd og del.
Tung eller lett min gang, alltid det blir min sang:
Nærmere deg min Gud, nærmere deg.

Tekst: Sarah F. Adams, 1805–1848
Musikk: Lowell Mason, 1792–1872

Lyrics was added by Richenza

Video was added by Richenza


Salmer På Veien Hjem (Mari Boine & Ole Paus & Kari Bremnes)

Mari Boine lyrics