Playlists Guestbook
playlist Playlist karaoke Karaoke
There's a hero,
If you look inside your heart,
You don't have to be afraid,
Of what you are,
There's an answer,
If you reach into your soul,
And the sorrow that you know,
Will melt away.
Je tam hrdina,
když koukneš do svého srdce,
nemusíš se bát
toho, co jsi zač
Je tam odpověď,
když vsáhneš do své duše
a trápení, které znáš
se rozplyne.
And then a hero comes along,
With the strength to carry on,
And you cast your fears aside,
And you know you can survive,
So when you feel like hope is gone,
Look inside you and be strong,
And you'll finally see the truth,
That a hero lies in you.
A pak hrdina se připojí
se silou pokračovat dál
a ty zaženeš svůj strach
a víš, že můžeš přežít
Takže když se cítíš beznadějně
Koukni dovnitř sebe a buď silný,
a konečně uvidíš pravdu,
že hrdina je uvnitř tebe.
It's a long road,
When you face the world alone,
No one reaches out a hand,
For you to hold,
You can find love,
If you search within yourself,
And the emptiness you felt,
Will disappear.
Je to dlouhá cesta,
když sám čelíš světu,
nikdo nepodá ruku,
které by ses mohl držet.
Můžeš najít lásku,
když budeš hledat uvnitř sebe sama
a ta prázdnota, co jsi cítil,
zmizí
And then a hero comes along,
With the strength to carry on,
And you cast your fears aside,
And you know you can survive,
So when you feel like hope is gone,
Look inside you and be strong,
And you'll finally see the truth,
That a hero lies in you.
A pak hrdina se připojí
se silou pokračovat dál
a ty zaženeš svůj strach
a víš, že můžeš přežít
Takže když se cítíš beznadějně
Koukni dovnitř sebe a buď silný,
a konečně uvidíš pravdu,
že hrdina je uvnitř tebe.
Lord knows,
Dreams are hard to follow,
But don't let anyone,
Tear them away,
Hold on,
There will be tomorrow,
In time,
You'll find the way.
Pán ví,
je těžké následovat sny
Ale nedovol nikomu
aby je zničil
Vydrž,
přijde zítřek
Včas
najdeš způsob
And then a hero comes along,
With the strength to carry on,
And you cast your fears aside,
And you know you can survive,
So when you feel like hope is gone,
Look inside you and be strong,
And you'll finally see the truth,
That a hero lies in you.
A pak hrdina se připojí
se silou pokračovat dál
a ty zaženeš svůj strach
a víš, že můžeš přežít
Takže když se cítíš beznadějně
Koukni dovnitř sebe a buď silný,
a konečně uvidíš pravdu,
že hrdina je uvnitř tebe.

Lyrics was added by danulka

Lyrics was corrected by DonaldGlee

Videos were added by andie24, lukeni, medved_007

Translate was added by idakr


Star Collection