Playlists Guestbook
Heart and soul, I fell in love with you
Heart and soul, the way a fool would do, madly
Because you held me tight
And stole a kiss in the night
Srdce a duše, zamiloval jsem se do tebe
Srdce a duše, tak jak by to udělal jen blázen, šíleně
protože jsi mě pevně objala
a ukradla mi v noci polibek
Heart and soul, I begged to be adored
Lost control, and tumbled overboard, gladly
That magic night we kissed
There in the moon mist
srdce a duše, prosil jsem o to, abych byl milován
ztratil jsem kontrolu a spadl přes palubu, ochotně
tu kouzelnou noc, co jsme se políbili
tam, za svitu měsíce
Oh! but your lips were thrilling, much too thrilling
Never before were mine so strangely willing
Oh! ale tvé rty byly vzrušené, až moc vzrušené
nikdy předtím byly moje tak zvláštně přál
But now I see, what one embrace can do
Look at me, it's got me loving you madly
That little kiss you stole
Held all my heart and soul
ale teď už vím, co jedno objetí může udělat,
podívej se na mě, kvůli němu tě tak šíleně miluji
ten malý polibek, co jsi ukradla
držela jsi celé mé srdce a duši

I've let a pair of arms enslave me
Oft times before
But more than just a thrill, you gave me,
Yes more, much more.

Nechal jsem se zotročit párem zbraní
Věru mnohokrát
ale víc, než to vzrušení, co jsi mi dala
ano, víc, mnohem víc
Heart and soul, I fell in love with you
Heart and soul, the way a fool would do, madly
Because you held me tight
And stole a kiss in the night
Srdce a duše, zamiloval jsem se do tebe
Srdce a duše, tak jak by to udělal jen blázen, šíleně
protože jsi mě objala pevně
a ukradla mi v noci polibek
Heart and soul, I begged to be adored
Lost control, and tumbled overboard, gladly
That magic night we kissed
There in the moon mist

srdce a duše, prosil jsem o to, aby mě někdo miloval
ztratil jsem kontrolu a spadl přes palubu, ochotně
tu kouzelnou noc, co jsme se políbili
tam, za svitu měsíce
Oh! but your lips were thrilling, much too thrilling
Never before were mine so strangely willing
Oh! ale tvé rty byly vzrušené, až moc vzrušené
nikdy předtím byly moje tak zvláštně přál
But now I see, what one embrace can do
Look at me, it's got me loving you madly
That little kiss you stole
Held all my heart and soul
Heart an soul ......
ale teď už vím, co jedno objetí může udělat,
podívej se na mě, kvůli němu tě tak šíleně miluji
ten malý polibek, co jsi ukradla
držela jsi celé mé srdce a duši

Lyrics was added by Boomka

Translate was added by Boomka

Lyrics was corrected by Boomka


Unclassified lyrics