Playlists Guestbook

Grape Jelly - lyrics

playlist Playlist

Show song Facebook

I cannot dealNemůžu řešit

I don't wanna show my face to the world today
It's like two different people live inside of me
And you're so perfect

Nechci ukazovat svou tvář do dnešního světa
Je to jako dva různí lidé žijící ve mně
A ty jsi tak dokonalá

You left me living inside of this whole
I'm tearing away from my soul
I feel myself losing control
I'm living for nothing

Zanechala jsi mě žit ve mě
trhám se pryč od mé duše
cítím, jak nad sebou ztrácím kontrolu
žiji pro nic

What would it be like to live a day in your life?
I want to know
[Living for nothing]
I cannot deal with the way that I feel inside
I've got to know
[Living for nothing]

Co by to bylo žít jeden den v životě?
Chci vědět
[Žít pro nic]
Nemůžu řešit to, jak se cítím uvnitř
Musím poznat
[Žít pro nic]

I don't wanna have to beg for another way
All I ever really wanted was a chance to say
That you're not perfect

Nechci prosit o jiný způsob
Vše, co jsem kdy opravdu chtěl, bylo šanci říct
Že nejsi dokonalá

You left me living inside of this whole
I'm tearing away from my soul
I feel myself losing control
I'm living for nothing

Zanechala jsi mě žit ve mě
trhám se pryč od mé duše
cítím, jak nad sebou ztrácím kontrolu
žiji pro nic

What would it be like to live a day in your life?
I want to know
[Living for nothing]
I cannot deal with the way that I feel inside
I've got to know
[Living for nothing]

Co by to bylo žít jeden den v životě?
Chci vědět
[Žít pro nic]
Nemůžu řešit to, jak se cítím uvnitř
Musím poznat
[Žít pro nic]

I don't want to show my face
Nechci ukazovat svou tvář

You left me living inside of this whole
I'm tearing away from my soul
I feel myself losing control
I'm living for nothing

Zanechala jsi mě žit ve mě
trhám se pryč od mé duše
cítím, jak nad sebou ztrácím kontrolu
žiji pro nic

What would it be like to live a day in your life?
I want to know
[Living for nothing]
I cannot deal with the way that I feel inside
I've got to know
[Living for nothing]
I cannot deal
I cannot deal
[Living for nothing]

Co by to bylo žít jeden den v životě?
Chci vědět
[Žít pro nic]
Nemůžu řešit to, jak se cítím uvnitř
Musím poznat
[Žít pro nic]
Nemůžu řešit
Nemůžu řešit
[Žít pro nic]
I cannot deal

Lyrics was added by daisy

Video was added by daisy

Translation added by chazz-


Unclassified lyrics

Dry Cell lyrics