Playlists Guestbook

Beat is Coming - lyrics

Look at my face I can hear you
Just how I feel I will tell you
Wake up and start feel emotions
When you're dancing on the club
Podívej se mi do obličeje, já tě slyším
Řeknu ti, jak se cítím
Vzbuď se a pociť ty emoce
Když tančíš v klubu
We are the kings of the music
I wanna be your illusion
Wake up and start feel desire
When the beat is coming up
Jsme králové hudby
Chci být tvojí iluzí
Vzbuď se a pociť tu touhu
Když úder taktu přichází
The beat is coming up Úder taktu přichází
Look at my face I can hear you
Just how I feel I will tell you
Wake up and start feel emotions
When you're dancing on the club
Podívej se mi do obličeje, já tě slyším
Řeknu ti, jak se cítím
Vzbuď se a pociť ty emoce
Když tančíš v klubu
We are the kings of the music
I wanna be your illusion
Wake up and start feel desire
When the beat is coming up
Jsme králové hudby
Chci být tvojí iluzí
Vzbuď se a pociť tu touhu
Když úder taktu přichází
And sometimes
I wanna see the sunshine
The night is cold
I can freeze so hard
A někdy
Chci vidět svit slunce
Noc je chladná
A mě to strašně mrazí
And sometimes
I wanna see the starlight
The moon is dark
We can see the stars forever
A někdy
Chci vidět svit hvězd
Měsíc je temný
Můžeme navždy vidět hvězdy

Lyrics was added by Spiffyk

Lyrics was corrected by Spiffyk

Videos was added by SuperSonic

Translation added by Spiffyk


Unclassified lyrics