Playlists Guestbook

Jerusalem - lyrics

playlist Playlist
Cold in the wind, starless the night
Rain pouring down when the last one arrives
So many stories telling of pain
Are told by the freaks they've been throwing away
Chladný je vietor, bezhviezdna noc
Prší dážď, keď posledný dorazí
Tak mnoho príbehov hovoriacich o bolesti
Rozprávajú čudáci ktorých odhodili
Ride out, set off to the sea
Odd fellows, you and me
Sail on to a world far away
That might not exist, we must be insane
Vydrž, vydaj sa k moru
Výstrední druhovia, ty a ja
Plavíme sa k vzdialenému svetu
Ktorý možno neexistuje musíme byť šialení
Torn and feathered
Put in the pillory my friend
Accused as a fool marching on
In quest for a place they don't know
Trhaj a okrídlených
Postav na pranier, priateľu
Vinený ako blázon čo pochoduje
Hľadá miesto ktoré nepoznajú.
To Jerusalem
The piper inside, can't you feel him calling
You don't be afraid of the horizon
To Jerusalem
Don't you give in to their fingers pointing
So don't be afraid, you won't crash at the horizon
The dwarf and the giant, children who stray
The dreamer who's walking far off their way
A jester cast out, he can't laugh anymore
Here comes the freakshow... Welcome on aboard
Do Jeruzalema
Vnútri píšťaľkár nepočuješ ako volá?
Neobávaj sa horizontu
Do Jeruzalema
Nevzdávaj sa ich namiereným prstom
Tak sa neboj, nerozbiješ sa o horizont
Trpaslík a obor deti ktoré zablúdili
Rojko ktorý odchádza ďaleko od ich cesty
Vyhnali šaša, už sa viac nemôže smiať
Prichádza predstavenie čudákov... Vitaj na palube
Torn and feathered
They'll never get what you say
Kill what they don't understand
Don't know and don't even try
Trhaj a okrídlení
Nikdy nepochopia čo hovoríš
Zabi čomu nerozumejú
čo nevedia a o čo sa ani nepokúsia
[repeat chorus]
[solo: Both]
[repeat chorus]

Lyrics was added by Raduwa

Translation added by Chlebicek


Mandrake