Playlists Guestbook

Äring - lyrics

Styrka i sitt mannamod
Saven stiger, lemmen hans
Up på tunet gingo de
Den voro helgad Frej
Sunnan vind mot naken kropp
Vilda famntag i älskogs rus
Detta äro ynglings lott
att seden ära den kraft dem fått
Äring
Ut på lyckan grödan gro
Äring grön så fagert stå
Fägnad under grönskans lov
Det spirar och det gläds
Barn skall födas varje år
Skörden digna i bördig jord
Kärleksdrotten skänker allt
Vörda jorden som föder oss
Äring

Lyrics was added by Raest


Eifur

Fejd lyrics