Playlists Guestbook

Drängen och Kråkan - lyrics

Kråkan satt på hässjestör kraxade och sporde
drängen om han tordes honom följa
-Så rista dina runor väl,rista dem på lien din
Skänk mig rågen som nu vajar gyllene
i Jättars land med hjärteblod
-Tig nu still ditt fjäderfä, låtom mig betänka
Vad jag på mödan att jättar kränka
-Du finner jungfru båbå och god, vackraste i götaland
Henne må du äkkta innan solens nedergåang
Och skörden skall i kärvar stå
Rågen skall falla,lien slår, djupa sår
Rågen skall falla vid gryningens första ljus
Rågen skall falla,lien slår, djupa sår
Drängen och kråkan skörden bärgar
men bryter en ed
Förbannelsen vilar i jätternas land
Drängen han brynar sin lie för att dö

Lyrics was added by Raest


Eifur

Fejd lyrics