Playlists Guestbook

Ledung - lyrics

I gryning vandrar med ränsel på rygg
Bortom de marker som var honom känt
Yngste sonen av fadern så kär
Lämnar sitt hemman med svärdet han ärvt
En härpil sändes till gården i fjor
Hämnas och härja ett fiendeland
-Var nu tapper och kämpa is triden
-Visa djärvhet och var icke vek
Solen värmer och tjälen har släppt
Tjädrarna spelar i tallskogens djup
Älven brusar mot forsarnas os
Där möter han kämpar i konungens här
Skeppen seglar med vindarnassus
bågnande segel de stävar mot syd
-Var nu tapper och kämpa is triden
-Visa djärvhet och var icke vek
De landsteg en morgon i strilande regn
Stridshornen ljuder och manar dem fram
Griper om svärdet och skölden på arm
Männen de fylkas på slagfältets brant
Striden den rasar och kampen var hård
Han faller till marken med sitt banesår
Blodet som flödar ur ynglingens ådror
Rännilar röda på slagfältets karga jord
Livet nu sinar och blicken blir svag
Ögonen tomma som stirrar i skyn
Grå är himlen med regntunga moln
Svanarna lyfter och flyger i kil
upp mot norden i ståtligt gemak
Måhända de gästar hans fädernesgård
Måhända de gästar hans fädernesgård

Lyrics was added by Raest


Eifur

Fejd lyrics