Playlists Guestbook

Morgonstjärnan - lyrics

Blodat bräde mellan gårdar gå från hand till hand
Odalmän de sitter i vadmal grå
De svärjer i sitt röda blod en ed att svika ej
Budbringaren rider i skogens värnande sköte
Morgonstjärnan manar strid
Morgonstjärnan, ond bråd död
Budet sveper fram, det skall färdas långt
Tidener är komna om upprorsmän i Värend land
Kedjan må ej brytas i lagfäst blod
Åldrigt är det tecken som skurits ut ur eldvsvett trä
Budkaveln löper genom nätter och dagar
Till att värja rätten åter
Bringa stridens djupa sår
Offra livet för dess armod
Deras frihet evigt skall bestå

Lyrics was added by Raest


Storm

Fejd lyrics