Playlists Guestbook

Offerök - lyrics

Nio dagar blotet varar, låtom oss nu glädjas
vilda danser i fröjd och gamman i gudahovets hall
Nio dagar blotet varar, låtom oss nu glädjas
vilda danser i fröjd och gamman
offerröken stiger mot skyn
Mjödet flödar ädla drycken, må den aldrig sina
hornen fulla höjas nu till fränder
eldar brinner kittlar sjuda, sovlet står på borden
manneligen dricka allas välgång
Nio dagar blotet varar, låtom oss nu glädjas
vilda danser i fröjd och gamman i gudahovets hall
Nio dagar blotet varar, låtom oss nu glädjas
vilda danser i fröjd och gamman
offerröken stiger mot skyn
Asar vördas, runor ristas, skalden smider orden
forna kämpar hyllas i vår saga
Brageskålar gillet hedrar, mäktigt ljuder sången
ättebanden stärkas och beseglas
Nio dagar blotet varar, låtom oss nu glädjas
vilda danser i fröjd och gamman i gudahovets hall
Nio dagar blotet varar, låtom oss nu glädjas
vilda danser i fröjd och gamman
offerröken stiger mot skyn
Blotspån täljas skarpa eggen, tyda dem i blodet
spörja gudarna om rika gåvor
blotet stundar dref och äring, fruktbarhetens moder
de nio åren helgade fär landet
Nio dagar blotet varar, låtom oss nu glädjas
vilda danser i fröjd och gamman i gudahovets hall
Nio dagar blotet varar, låtom oss nu glädjas
vilda danser i fröjd och gamman
offerröken stiger mot skyn

Lyrics was added by Raest


Storm

Fejd lyrics