Playlists Guestbook

Blodsvept - lyrics

playlist Playlist

Show song Facebook

Täckt i ett mönster spräckligt
Som svartnade fåror vid klippans kant
Vredens ande mina ögon bestänkt
Våldets väsen mitt sinne nu dränkt
Krossar skalar, sargar ben
Sköljer min själ, tvättar den ren
I ett raseri, en storm av förlust
Jag ylar, förtår livets must
Blodsvept, från slag till slag
Tusen jag dräpt
Blodsvept
De ropar, bedjar sin gud
Då jag sänder dem hädan
Kan ej stoppas, jag hugger mig fram
En blodstorm yrar, i slagfältets slam
Blodsvept, från slag till slag
Tusen jag dräpt
Blodsvept
Korpars mat, ulvens föda
Marken täcks av stumpande döda
Bäckar nu bli en vansinneflod
I en extas av fiendeblod
När allt är slut, striden förbli
Jag bindes, fängslas med bojor av stål
Men då dä krig nalkas, kedjor må falla
Då hornens ton till drabbning kalla
Blodsvept, från slag till slag
Tusen jag dräpt
Blodsvept
[English translation:]
Covered in patterns of bursts
That blacken the furrows in the edges of rocks
The spirit of wrath sprinkles on my eyes
The being of violence drowns my soul
Crushes scales, mangles limbs
Washes my soul, cleaning rain
In a fury, a barrage of defeat
I howl, feast on the life's elixir
Covered in blood, from strike to strike
Thousands I murdered
Blodsvept
They scream, beg for their god
When I send them away
Can't be stopped, I ambush them
A blodstorm sprays into the sludge of the battleground
Covered in blood, from strike to strike
Thousands I murdered
Blodsvept
Food for crows, meal for wolves
The ground becomes covered in mutilated dead
Brooks become streams of madness
In an extasy of enemy blood
When all is over, battle remains
I'm weaved, enthralled in shackles of steel
But when war is near, the chains shall fall
Then the sound of horns will answer the fight
Covered in blood, from strike to strike
Thousands I murdered
Blodsvept

Lyrics was added by ada2

Video was added by Rogles


Blodsvept (EP)