Playlists Guestbook

Under två runor - lyrics

playlist Playlist

Show song Facebook

Jag tog mina steg i gyttjans mark.
Tusende korpar i mörker sky.
Ett träsk med dödens skugga.
Där lag min hämndens stund.
(Under Two Runes)
Inget gift mej dräpa.
Inga svekfulla dad.
Spjutet med stjärnors prakt.
Trollet med rymders makt.
I took my steps in the land of mud
Thousands of ravens in the dark sky
A swamp in the shadow of Death
There lay my moment of vengeance
Jag sag nu en grop en ström.
Tog min vrede och lät mossan svälja.
Under fanns en passage en klyfta.
Jag lät den dra mig in.
No poison kills me
No devious advice
The spear with pride of stars
The troll with the power of the void
Mot djupets sköte for jag än en gang.
In i djupet av urtids minne.
Mot gudens djup mot hämndens stund.
Där grep nu klor av skuggors mara.
I saw a hole, a stream
Took my wrath and swallowed the moss
Below was a passage, an opening
I let it draw me in
Hon drack mitt blod.
Hon stag min makt.
I eld sa bla.
Jag vred mej loss.
Towards the deep embrace I traveled once more
Into the depths of ancient memory
Towards the depth of the God, towards the time of vengeance
There gripping were the claws of shadows' nightmare
En urgud som nu skickat mej.
Hon klöste mitt jag min innersta eld.
Da tog jag mitt stjärnors spjut.
Med all min kraft jag skar.
She drank my blood
She stole my power
In fire so blue
I wriggled free
Ty sa som det var jag sag.
Urguden och ormars häxa.
Genom samma blodiga mun de talt.
En ristad under tva runor.
An ancient God who now sent me
She tore from me my inner fire
Then I took my spear of stars
With all my might I slashed
En hämnd jag ej nu fatt.
Men orden ej förgatt.
Jag blev kung med runors makt.
Genom hämndens och hatets pakt.
I saw the truth for what it was
The ancient God and the witch of serpents
Through the same bloodied mouth they spoke
As one, etched under two runes
Urgudens gava.
Runors makt.
Mot manen i av steg.
Trolldom född igen.
No vengeance came to me
But the words were not forgotten
I was made king with the power of runes
Through the pact of vengeance and hatred

Lyrics was added by Teena

Lyrics was corrected by Ghort

Video was added by Teena

Translate was added by Raduwa


Ur Jordens Djup