Playlists Guestbook

Eremiten - lyrics

playlist Playlist
Jag har satt mig själv i isolation
Avskild från bedömares kaskader
Liksom eremiten som ströp sin relation
Till masshysteri, och myriader
Av åsikter som tvingats till själen
Ett tungt och malande ok
De, fyllde metodiskt sinneskärlen
Och vansinnets väv föll som ett dok
Över medvetenhetens fristad
Med en industriell mekanik
Med den effektivaste verkningsgrad
I en väloljad kvävarteknik
Så, jag flydde bort från larm och kvalm
Till mina egna tankar
Följde inspirationers friska psalm
Som nu I märgen bankar
Fri från lögnernas maskineri
Fri från tvångets apati
Aahhh
Jag har satt mig själv i isolation
Avskild från bedömares kaskader
Liksom eremiten som ströp sin relation
Till masshysteri, och myriader

Lyrics was added by paja65

Video was added by paja65


Crater