Playlists Guestbook

Mekanisk Är Själen - lyrics

playlist Playlist
Mitt kreativa kaos ströps av utsidans
Formaterade och begränsade mönster
Och låste genius till en plats på insidan,
Bakom samhällets gallerfönster
Min sinnliga rörelsemängd
Blev en passiv deltagare i ett spel
Metodisk stöpt i smutsens ängd,
Där girighetens massa är källans största del
Så, galenskapen blev mitt vapen,
Från statik till dynamik
Ett kraftmoment med psykiska instrument
För att bli fri från fördärvets slaveri
Ty, mekanisk är själen
Om inspirationens brunnar sinar
Och anden blir likt trälen,
En potential som bryts ned och förtvinar
Mekanisk är själen
Om livscykeln skapas av andras stilistik
Den söndrar de inre kärlen
Med koordinerad taktik
Jag blev förmanad och förmenad,
Av ett strikt system förstenad
I mental svärta och djupt konfys,
Ett hjärta som vägde tungt som bly
Men genom galenskapens elektrolys
Fann jag åter landskapen vidgas och gry

Lyrics was added by paja65


Pain Parade