Playlists Guestbook

Między nią nami a czymś takim - lyrics

Mówili mi że u niej byłaś
by przy niej o mnie się odzywać
że tak wyrosłem jak przeszkoda
między nią nami a czymś takim
Niech ani widzą ani słyszą
inni by rzecz ta wiecznie była
niech ani widzą ani słyszą
moją i twoją tajemnicą
Gdy ona ja lub my oboje
damy się wciągnąć w tę aferę
zwróć wolność mi a ja uwierzę
w twoje zamiary wielce szczere
Niech ani widzą...
Obie więc do mnie należały
by rzecz ta była tajemnicą
pomkną po niebie ponad światem
jak taca niosąca herbatę

Lyrics was added by atblatex


Unclassified lyrics