Guestbook Playlists
playlist Playlist
I woke up to a bitter storm (bitter year)
And Noah's Ark came washed up on the shore
The riot gear has lined the dawn (bitter year)
Like dogs that shit on your neighbor's lawn
Probudil jsem se k hořké bouři (hořký rok)
A Noeova archa přijela na břeh
Náboženská výbava byla vyložena za úsvitu (hořký rok)
Stejně jako psi, kteří ser*u na sousedův trávník
Let freedom ring with all the crazies on parade
Let them eat poison and it tastes like lemonade
Nechte svobodu zvonit se všemi blázny v průvodě
Nechte je jíst jed a chutná to jako limonáda
Back in the USA for a small town serenade
With fireworks on display
Tonight, it's a hero's welcome home
And there's no place else to go
And I'm takin' it to the grave
Back in the USA
Zpět v USA pro malou městskou serenádu
S ohňostroji na displeji
Dnes večer je to vítaný domov hrdiny
A není místo, kam jinam jít
A já to dostanu do hrobu
Zpátky v USA
The saddest story ever told (bitter year)
Is feeling safe in our suburban homes
Like soldiers of an endless war (bitter year)
And every church can have a liquor store
Nejsmutnější příběh který se kdy vyprávěl (hořký rok)
Je pocit bezpečí v našich předměstských domovech
Stejně jako vojáci nekonečné války (hořký rok)
A každý kostel může mít obchod s alkoholem
Let freedom ring with all the crazies on parade
Let them eat poison and it tastes like lemonade
Nechte svobodu zvonit se všemi blázny v průvodě
Nechte je jíst jed a chutná to jako limonáda
Back in the USA for a small town serenade
With fireworks on display
Tonight, it's a hero's welcome home
And there's no place else to go
And I'm takin' it to the grave
Back in the USA
Zpět v USA pro malou městskou serenádu
S ohňostroji na displeji
Dnes večer je to vítaný domov hrdiny
A není místo, kam jinam jít
A já to dostanu do hrobu
Zpátky v USA

Lyrics was added by papucka

Video was added by papucka

Translate was added by leninkah


Greatest Hits: God's Favorite Band

Green Day lyrics