Playlists Guestbook

Res Er Mina Söner - lyrics

Sedan det stora intet och sedan mina bröder och jag
Skapade detta hem, det hem som ni håller så kärt
Har även krafter funnits som svärtar ner vår själ
Varelser som ämnar sätta våra världar i brand
Se framför er, allt förgjort
Men det är ej för sent
En himmel av flammor över mark
Så karg och kall
En tid av blod, svek och död
Låt ert mod ta vid och fylla er med rus
Res er nu, mina söner, och kämpa
Dagen är ej slut
Uti riken två, i dvala
I skilda gudasalar
Yggdrasil som håller dem samman i gyllene skrud
Hör hur galdrar åter ljuder
Upp till envig de bjuder
Lyss hur Gjallarhornets toner ekar ut
Så res er nu, ni tappra söner, mot skyn
Sedan det stora intet eld har fötts av Surt den Svartes hat
Sol och stjärna skapade jag, den eld som brinner dag för dag
Det rike jag förvärvat skall sluka varje själ
Muspels söner res er nu, en tid för svärta är här
Se framför er, allt förgjort
När sot är allt som finns kvar
En himmel av flammor över mark
Så karg och kall
En tid av blod, svek och död
Låt ert mod ta vid och fylla er med rus
Res er nu, mina söner, och kämpa
Dagen är ej slut

Lyrics was added by Otaswocas


Frost Mot Eld

Grimner lyrics