Guestbook Playlists
playlist Playlist
Den veldige ask
-Fra bunn til det store oven
Den sanne vei
-Fra fødsel til død
Krokete er stammen
-Ru den lange ferd
Mange kvister og greiner
-Hold deg på den rette sti
Klyver oppover
-Rister av seg unødig bør
Mange tunge tak
-For å finne seg selv
Fra et indre mørke
-Mot et indre lys
Fra voldsomme skrik
-Til kløktige ord
Se verden med nye øyne
-Rene tanker fri fra lenker
Se din egen rikdom
-Viljens gull for den som tenker
Et lys som viser vei til mørket
Et mørke som viser vei til lengsel
For hvor står den siste mann av Norden
Enn i en bunnløs avgrunn kald og svart
Det er nesten som man ikke ville vite
Odins ord og visdom
Viser motet - Tar det steg
Slipper taket - Daler ned

Lyrics was added by FreeNo9

Video was added by FreeNo9


LandawaijaR

Helheim lyrics