Playlists Guestbook

Fy faen (f. Temur) - lyrics

Show song Facebook

For vi lever for å dø
Til vi smelter bort som snø
Og de ser etter feil
Men jeg flipper finger'n
For jeg lager min vei
Når alle ber deg stoppe opp
Glem det og fokuser og jobb
For sjalusien, den brenner
Skjønt at mange broer må brenne
Så alle e'kke venner
We live to die
Until we melt away like snow
And they’re looking for mistakes
But I flip them off
Because I am making my road
When everyone ask you to stop
Forget it and focus and work
Because the jealousy, it burns
Realized that many bridges have to burn
So not everyone are friends
Fy faen, fy, fy faen
Alle de er snakes, så det er helt normalt
Fy faen, fy, fy faen
Ingen her har tid til en mislykka dag
Fy faen, fy, fy faen
Alle gir meg hodepine nå om da'n
Fy faen, fy, fy faen
Dette her er budskapet gjennom min sang
Holy fuck, holy holy fuck
Everyone of them are snakes so that’s completely normal
Holy fuck, holy holy fuck
Nobody here has time for a failed day
Holy fuck, holy holy fuck
Everybody is giving me a headache now a days
Holy fuck, holy holy fuck
And this is the message through my song
Dette her er budskapet gjennom min sang
Dette her er budskapet gjennom min sang
This is the message though my song
This is the message through my song
Noen få snakker mye
Mye bak min rygg
Snakker mye på mobilen
Fortsatt på den og de sløser bort livet
Forandring må skje
Vet det er klisjé
Dette ekke film
Så sett deg ned og hør på når jeg gjør min ting
A few talk a lot
A lot behind my back
Talk a lot on the cellphone
Still on it and they are wasting life
Change has to happen
I know it is cliché
This ain’t a movie
So sit down and listen when I do my thing
Fy faen, fy, fy faen
Mange av gutta mine har begynt å hustle om da'n
Fy faen, fy, fy faen
Slanger kommer og går som en boomerang
Fy faen, fy, fy faen
Skal vise alle sammen, for jeg sitter på en plan
Fy faen, fy, fy faen
Dette her er budskapet gjennom min sang
Holy fuck, holy holy fuck
Many of my boys have started hustling now a days
Holy fuck, holy holy fuck
Snakes come and go like a boomerang
Holy fuck, holy holy fuck
We are going to show everyone because I have a plan
Holy fuck, holy holy fuck
This is the message through my song
Dette her er budskapet gjennom min sang
Dette her er budskapet gjennom min sang
This is the message through my song
This is the message through my song
Jeg skal vise mine enemies
Mens de er på fest og drikker hennessy
Har bare day ones, ingen frenemies
Jobber 24/7, du veit at vi baller
Lager musikken som de spiller når vi scorer
Skal skyte gullfuglen, du veit at det er over
For treigt ut, veit at du sover
I will show my enemies
While they are at parties and drinking hennessy
Only got day ones, no frenemies
Work 24/7, you know we are balling
Make the music that they’re playing while we’re scoring
Will shoot the golden bird, you know its over
Too slow out, know that you’re sleeping
Fy faen, fy, fy faen
Mange av gutta mine har begynt å hustle om da'n
Fy faen, fy, fy faen
Ingen her har tid til en mislykka dag
Fy faen, fy, fy faen
Skal vise alle sammen, for jeg sitter på en plan
Fy faen, fy, fy faen
Dette her er budskapet gjennom min sang
Holy fuck, holy holy fuck
Many of my boys have started hustling now a days
Holy fuck, holy holy fuck
Nobody here has time for a failed day
Holy fuck, holy holy fuck
Going to show everyone because I have a plan
Holy fuck, holy holy fuck
This is the message through my song
Dette her er budskapet gjennom min sang
Dette her er budskapet gjennom min sang
This is the message through my song
This is the message through my song

Lyrics was added by Viva19586

Video was added by Viva19586

Translate was added by Viva19586


Unclassified lyrics