Guestbook Playlists

$$$$$$$$... - lyrics

playlist Playlist
Oto Pan, który jest Królem Łez i Złości...
Błyszczy na ekranie...
Codziennych groteskowych wiadomości!
Oto on! Teraz my... Będzie jak najprościej -
Mamy dosyć fałszu!
Codziennych pierdolonych wiadomości!
Patrz! Tak się kończy twój SEN...
Teraz czas opróżnić WÓR...
Tak! Przepełniłeś go JUŻ!
Teraz czeka WIELKI DÓŁ...
Oto Świat, który znam...
Pełen cFanych gości...
Pełen smutku żywych...
I martwych purpurowych wiadomości!
Oto Świat w którym TY, władca z krwi i z... KOŚCI...
Jesteś królem żywych...
I martwych pierdolonych wiadomości!
Patrz! Tak się kończy twój $EN...
Teraz czas opróżnić WÓR...
Tak! Przepełniłeś go JUŻ!
Teraz czas nakarmić DÓŁ...
Patrz! Tak się kończy twój $EN...
Kartoteka CZYSTA!
TAK! Pozamiataj po sobie, BO...
Słodkim gło$em wzywa DÓŁ...
twój WIELKI DÓŁ... PRYWATNY DÓŁ...
OSOBISTY DÓŁ...

Lyrics was added by DevilDan


T.E.L.I...

Hunter lyrics