Playlists Guestbook
playlist Playlist
Sly but kind
Dokudzuita
Kimi no koto
Sly but kind
Dokusareta
Boku no koto
Sly but kind
Dokudzuita
Kimi no koto
Sly but kind
Dokusareta
Boku no koto
Hush up
Hush up reality
Hush up
Hush up reality
Hush up
Hush up reality
Hush up
Hush up
Uso datta
Usoppachi datta
Yasashī furi shi teta dakena nda
Mi no furi kata o kangaero yo to tōsei sareru
Bokura no seikatsu
Uso datta
Usoppachi datta
Yasashī furi shi teta dakena nda
Mi no furi kata o kangaero yo to tōsei sareru
Bokura no seikatsu
Sly but kind
Dokudzuita
Kimi no koto
Sly but kind
Dokusareta
Boku no koto
Anata itsumo daitai sō
Anata itsumo daitai sō
Anata itsumo daitai sō
Anata itsumo daitai sō
Hush up
Hush up reality
Hush up
Hush up reality
Hush up
Hush up reality
Hush up
Hush up
Uso datta
Usoppachi datta
Yasashī furi shi teta dakena nda
Mi no furi kata o kangaero yo to tōsei sareru
Bokura no seikatsu
Uso datta
Usoppachi datta
Yasashī furi shi teta dakena nda
Mi no furi kata o kangaero yo to tōsei sareru
Bokura no seikatsu
Sly but kind
Sly but kind
Sly but kind
Sly but kind
Hush up
Hush up reality
Hush up
Hush up reality
Hush up
Hush up reality
Hush up
Hush up

Lyrics was added by Lilianne

Lyrics was corrected by Lilianne


Sayonara Bell