Guestbook Playlists

Рукава - Rukava - lyrics

playlist Playlist
За Серегу из Рязани,
За Коляна из Перми,
Наша память, наши раны...
Слышь, браток, на грудь прими.
Под пыжухою - тельняжка,
Под тельняжечкой - жетон.
Мы по кругу пьем из фляжки
За десантный батальон
ПРИПЕВ:
Эх-ма, рукава повыше,
Да пояса потуже,
Мы выдержим с тобой, браток,
Бывало хуже
Улетим мы птицей в небо,
Высоко, аж вон куда!
Различим там быль и небыль,
А погода - не беда.
Прыгнем в горы, прыгнем в море,
Если надо - хоть куда
Мы противнику на горе,
А погода - не беда.
ПРИПЕВ.
За Серегу из Афгана,
За Коляна из Чечни,
Наша память, наши раны.
Слышь, браток, еще плесни.
Под пыжухою - тельняжка,
Под тельняжечкой - жетон.
Запевай, братишка, нашу:
Про десантный батальон.
ПРИПЕВ (2 раза).
Держись, браток!
Держись, браток!
Держись, браток!
///
Za Seregu iz Ryazani,
Za Kolyana iz Permi,
Nasha pamyat', nashi rany...
Slysh', bratok, na grud' primi.
Pod pyzhukhoyu - tel'nyazhka,
Pod tel'nyazhechkoy - zheton.
My po krugu p'yem iz flyazhki
Za desantnyy batal'on
PRIPEV:
Ekh-ma, rukava povyshe,
Da poyasa potuzhe,
My vyderzhim s toboy, bratok,
Byvalo khuzhe
Uletim my ptitsey v nebo,
Vysoko, azh von kuda!
Razlichim tam byl' i nebyl',
A pogoda - ne beda.
Prygnem v gory, prygnem v more,
Yesli nado - khot' kuda
My protivniku na gore,
A pogoda - ne beda.
PRIPEV.
Za Seregu iz Afgana,
Za Kolyana iz Chechni,
Nasha pamyat', nashi rany.
Slysh', bratok, yeshche plesni.
Pod pyzhukhoyu - tel'nyazhka,
Pod tel'nyazhechkoy - zheton.
Zapevay, bratishka, nashu:
Pro desantnyy batal'on.
PRIPEV (2 raza).
Derzhis', bratok!
Derzhis', bratok!
Derzhis', bratok!

Lyrics was added by vyskovakcz

Video was added by vyskovakcz


Zaved

Jemelin Nikolaj lyrics